หมายเหตุ ถ้าข้อ 4 หมายเลขบัตรประชาชนผิด สำหรับโดเมน @mju.ac.th และ @chumphon.mju.ac.th โทร. 3270 สำหรับโดเมน @phrae.mju.ac.th โทร.6093 แจ้งว่าหมายเลขบัตรประชาชนผิดสำหรับ OUOP
ถ้าข้อ 3 มีค่า pass และหมายเลขบัตรประชาชนถูกต้อง แสดงว่าระบบ OUOP ไม่มีปัญหา ให้โทรติดต่อเจ้าของระบบ ที่ท่านใช้งาน
ถ้าข้อ 3 มีค่า false แสดงว่าใส่ username@xxxx.mju.ac.th หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ถ้าแน่ใจว่าถูกต้องให้ทดสอบโดยการ login เข้าเวปเมล์ของตนเองดูก่อน ถ้าเข้าไม่ได้ให้ติดต่อเบอร์โทร 3270 ถ้าเข้าได้แสดงว่ามีข้อผิดพลาดที่ระบบ ouop
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ นายสุรเดช ไชยมงคล T.3272